Top Social

Image Slider

Just a random family gathering / Egy spontán családi látogatás

Friday, December 31, 2010
The coat that you will see in this post is from my Grandmother. It wasn't hers, she got it from someone who couldn't wear it because she outgrew it. It's just my size, so I was happy but a bit confused when she offered it to me. Happy because shearling is a hit this year and I felt lucky that I got something as a present that is my size. But confused because this is quite an elegant piece and the colour is not something that can be found often in my warderobe. To tell the truth I don't have anything to match with it. But who said you have to wear things that match? This is the 21st century. Everything is fashionable if you wear it with taste. At first I wanted to sell it (Grandma told me I can wear it or sell it) but now I realized its good for me too :) Anyways if you fell you want to buy it, feel free to write me and we organize the shopping :)

A kabát amit látni fogtok ebben a bejegyzésben a Nagymamámtól van. Nem az övé volt, valakitől kapta aki kinőtte/kihízta :). Nekem pont a méretem úgyhogy boldog, de egyben kicsit zavart is voltam mikor felajánlotta. Boldog voltam, mert az irha hatalmas sláger idén és nagy szerencse hogy kapok valamit ajándékba és még passzol is rám. De kicsit zavart is vagyok,mert ez elég elegáns darab és a színe sem valami gyakori a szekrényemben. Az igazat megvallva nincs semmi olyanom amihez párosíthatnám. De ki mondta hogy mindennek menni kell mindenhez? Ez a 21. század. Minden divatos ha ízléssel viseled. Először el akartam adni (Nagymamám mondta hogy hordhatom vagy el is adhatom) de mostmár látom hogy nagyon is jó ez nekem :) Amúgy meg ha bármelyikőtök úgy érzi hogy szeretné megvenni, csak írjatok és megszervezzük a vásárlást :)
Pre-Christmas post

Wednesday, December 22, 2010
I was more than busy with working and all the exams during this period so my Christmas-present idea post is just half-done... but to do something helpful instead of this, I decided to post my pre-Christmas outfit, this was what I wore last sunday when we celebrated with my family. Because be together like this on the 24th of december, we celebrated a week before. But the Christmas spirit was with us! I was so happy and I felt that I have the best family in the world even if we can't meet as much as we want to :) Hope you appreciate this personal post, now you can both get to know my loved ones and both get a little inspiration for the holy night, so it may be easier for you to guess what to wear :) Enjoy!

Több mint elfoglalt voltam munkával és vizsgákkal ebben az időszakban, úgyhogy a Karácsonyi ajándékötlet bejegyzésem csak félig lett kész... de hogy előálljak valami hasznossal is, úgy döntöttem megmutatom az előkarácsonyi szettemet, ezt viseltem vasárnap amikor a családommal ünnepeltünk. Mivel nem tudunk ebben a felállásban együtt lenni 24-én, 1 héttel előrehoztuk a karácsonyozást. De igazi karácsonyi hangulat kerekedett! Annyira boldog voltam, azt éreztem hogy nekem van a legjobb családom a világon, még akkor is ha nem tudunk annyit találkozni amúgy, mint azt szeretnénk :) Remélem tetszik majd ez a kicsit személyesebb jellegű bejegyzés, most nem csak megismerhetitek a szeretteimet de inspirálódhattok is a szentestére, így talán könnyebb lesz majd kitalálni hogy mit vegyetek fel :) Jó szórakozást!

 
 Snow outside, fire at the fireplace - an ideal (pre-)Christmas evening :) / Kint hó, bent tűz ég a kandallóban - ideális (elő-)Karácsony este :)

At the auction / Aukción

Tuesday, December 21, 2010
We went to an auction with my Mum and my Boyfriend. My Mum is fond of paintings so she invited us with her. I just loved the atmosphere there, all those beautiful pieces of art!

 Aukción voltunk Anyukámmal és a Párommal. Anyukám odavan a festményekért, úgyhogy elhívott minket is magával. Annyira imádtam azt a légkört ott és a sok gyönyörű műalkotást!


Beauty contest / Szépségverseny

Tuesday, December 14, 2010
 I participated at a beauty contest and it was totally worth it! Though I applied as a contestant in the last minute. We just went for copying some papers and there my Boyfriend saw the advertisement about the competition. We asked if it is still available and they said if I want to go, I must decide it in that minute because that was the last day. I said YES! I don't regret it that I did so :)

Részt vettem egy szépségversenyen és nagyon megérte! Igaz, hogy az utolsó percben jelentkeztem. Csak pár papírt vittünk el lemásolni és ott a Párom meglátta a verseny hirdetését. Megkérdeztük hogy érvényes-e még és azt mondták ha akarok menni, azonnal el kell döntenem mert az volt már az utolsó nap. És én igent mondtam! Nem bánom hogy így tettem :)

Stylish in the snow / Stílusosan a hóban

Friday, December 10, 2010
As far as I remember, this is my first photoshoot in the snow! Nothings better then a long shearling coat to keep you warm in the coldest winter. It is also my biggest obsession lately, I want to have as many things in this material as possible. The best version is of course Burberry's aviator shearling jacket, but I'm not that greedy, I'm happy with anything shearling or faux shearling. This is a real one, but a vintage piece that I got as a present.

Ha jól emlékszem, ez az első fotósorozatom a hóban! Semmi sem jobb mint egy hosszú irhakabát ami melegen tart a leghidegebb télben. Ez is a legnagyobb mániám mostanában, szeretnék annyi dolgot ebből az anyagból, amennyit csak lehet. A legjobb változat természetesen a Burberry aviátor dzsekije, de ennyire nem vagyok kapzsi, nagyon örülök bármilyen irhának vagy irhautánzatnak. Ez igazi. de egy vintage darab, amit ajándékba kaptam.

The Tube / A Cső

Tuesday, December 7, 2010
This post is very very close to my heart. We just couldn't make a bad picture in this outfit, somehow it looks so good! I'm so obsessed but I think I should shut up now because you might think I'm big headed but I'm not :D Just happy that I succeeded. You know there are times when you feel the whole post has no point in it, it's a waste of time cos you can't make a good face, you are tired or not completely satisfied with the clothes. Or when you arrive home, check the photos on the computer and the photos are all a mess. But this time I couldn't choose out of the many many good pictures :) Well, let the photos do the talking, I'm finished :D

Ez a bejegyzés nagyon nagyon közel áll a szívemhez. Egyszerűen nem tudtunk rossz képeket csinálni ebben az összeállításban, valahogy annyira jól néz ki! Teljesen odáig vagyok de azt hiszem mostmár be kéne fognom, még a végén azt hiszitek beképzelt vagyok pedig nem :D Csak boldog hogy végre sikerült. Tudjátok vannak olyan napok amikor úgy érzed az egész posztnak nincs értelme, csak időpazarlás, mert képtelen vagy jó fejet vágni, fáradt vagy vagy nem vagy teljesen elégedett a ruhákkal. Vagy mikor hazaérsz, lecsekkolod a képeket a gépen nagyban és az összes kép rosszul sikerült. De ezúttal alig tudtam választani a sok jó kép közül :) Nos, hagyjuk is a képeket hogy beszéljenek helyettem, befejeztem :D

Mirror mirror... / Tükröm, tükröm...

Monday, December 6, 2010
Back in those lovely days when the sun was still shining and the grass was green and not covered with snow :) Oh and my face... I was so tired because here I haven't slept for 24 hours :S Sorry for that. Anyways, I risked a sore throat because after stripping down to a tube dress in the 2 Celsius degrees, I was coughing a bit but solved the problem with lots of warm tea and vitamine C. Everything for a new post :) Had to take my time for making nice pictures. That night I slept like the Sleeping Beauty :D

Vissza azokba az időkbe amikor a nap még sütött és a fű is zöld volt és még nem borította hó :) Oh és az arcom... itt annyira fáradt voltam mert már 24 órája nem aludtam :S Ne haragudjatok emiatt. Egyébként itt megkockáztattam egy torokgyulladást mert miután csőrucira vetkőztem a 2 fokban, kicsit köhögtem de megoldottam a porblémát sok meleg teával és C vitaminnal. Mindent az új posztért :) Ki kellett használnom hogy szép képeket csináljak. Azon az éjszakán úgy aludtam mint Csipkerózsika :D


Christmas market / Karácsonyi vásár

Sunday, December 5, 2010
Yes, right, I know it's just November, but before you know where you are, Christmas is here. To get into the mood, we visited the little Christmas market, that is installed every year in our district. We had to dress up warm because it was so cold, though the sunshine nearly tricked us :) Everyone was looking at us, my Boyfriend was fed up with that :D He can't get used to attention around us, though he's trying so hard, for 5 years now :D We were looking for Christmas presents, it's so hard to guess what to buy for so many people. When I was a child I liked this time of year so much better.


Igen, tudom hogy még csak november van, de mire észbekapnál, már itt is van a Karácsony. Hogy hangulatba jöjjünk, megnéztük a kis karácsonyi vásárt amit minden évben felállítanak a kerületünkben. Melegen kellett felöltöznünk, mert nagyon hideg volt, habár a nap majdnem kicselezett minket :) Mindenki minket nézett, a Páromnak már elege is volt belőle :D Egyszerűen nem tud hozzászokni a minket övező figyelemhez, habár már 5 éve annyira próbálkozik :DGay fashion campaign with a pinch of Holiday feeling / Meleg divatkampány egy csipetnyi ünnepi hangulattal fűszerezve

Monday, November 22, 2010
Okay, I know. I haven't posted anything for days. The reason for that is the extremely bad weather. Not only it was a grey, cloudy weather, it was also raining. And it's raining today too. So though I'm up so early and willing to show you new outfits, I just can't... I was thinking about shooting in the house, but I use power saving lightbulbs, which don't make the pictures look good. In other public places, they use neon lights which is even worse :( But I came across something very interesting in the 2010 winter holiday lookbook of a popular brand, which all of you know. Today I want to show this to you. At first I thought it's just a coincidence that same gender people touch and hug eachother intimately and hold hands too. But when the 10th picture had the same impression on me, I started to think that this campaign has some other message apart from celebrating with your loved ones.

Jó, jó tudom. Nem postoltam már napok óta semmit. Ennek a nagyon rossz idő volt az oka. Nem csak szürke, felhős idő volt, de még esett is. Ma is esik. Úgyhogy hiába vagyok fent már korán telve ragyogó ötletekkel, hogy milyen új szetteket mutassak be nektek, egyszerűen nem tudok... arra is gondoltam hogy a házban fotózzunk, de energiatakarékos izzóim vannak, amitől nem lesznek szép képeim. Más, nyilvános helyen pedig neonfény van, ami még rosszabb :( De most valami érdekes dologra bukkantam egy nagyon népszerű márka 2010-es ünnepi lookbookjában, amit mind ismerhettek. Ma ezt szeretném megmutatni nektek. Először azt gondoltam ez biztos véletlen hogy azonos nemű emberek intim módon érintik és ölelik meg egymást és egymás kezét is megfogják. De mikor már a 10. képtől lett ugyanaz a benyomásom, már arra kezdtem gondolni, hogy ennek a kampánynak valami más üzenete is van azon kívül hogy ünnepelj a szeretteiddel.If you don't eat goose on Martin's day, you will starve the whole year! / Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik!

Thursday, November 18, 2010
I'm feeling ashamed for going to the restaurant in such a casual outfit, but I was prepared to a city trip (I was searching for a perfect dress for a ball I'm going to at the weekend). 11 November is the day of St Martin of Tours, when you have to eat goose, like said in the title. We decided randomly in the early afternoon to go to a restaurant, though I wanted to go in the evening, but my Boyfriend was hungry after the hours spent in the shops. So don't think I'm such a bastard for wearing an outfit like this to a nice restaurant, especially on a special occasion like this, but the car was already started, it was cheaper like this to go immediately to the restaurant. Plus on the phone they said there was a free table for us.

Kicsit szégyellem magam hogy ilyen casual szerkóban mentem étterembe, de igazából egy városi körútra készültem (a tökéletes ruhát kerestem egy bálra amire a hétvégén megyek). November 11 Tours-i Szent Márton napja, amikor libát kell enned, ahogy a címben már írtam. Hirtelen találtuk ki hogy kora délután megyünk étterembe, bár én este szerettem volna menni, de a Párom már éhes volt az órák óta tartó boltnézegetés miatt. Úgyhogy ne gondoljátok hogy egy bunkó vagyok amiért egy szép étterembe ilyen ruhában megyek, ráadásul egy ilyen jeles alkalmon, de már beindítottuk az autót és így olcsóbb is volt hogy egyből menjünk. Sőt, felhívtuk őket, és mondták hogy pont van egy szabad asztaluk számunkra.


Little Red Riding Hood in Wonderland / Piroska csodaországban :)

Tuesday, November 16, 2010
Though I don't have a personal page on facebook anymore (just for the blog) I know that most of the people changed their profile pictures to cartoon heroes :) In this post I show you what mine was, when I was still on facebook because I deleted myself on the first day of this game. The game inspired me a bit and I mixed up 2 tales in todays outfit, you may have already realized what are they from the title. But if not, let the pictures do the talking ;)

Bár már nincs személyes adatlapom facebookon (csak a blognak), azért tudom hogy most a legtöbb ember megváltoztatta a profilképét rajzfilmhősökre :) Ebben a bejegyzésben többek között megmutatom mi volt az enyém, mert a játék első napján még fenn voltam facebookon. A játék egyébként engem is inspirált egy kicsit és összekevertem 2 mesét a mai szettben, szerintem már rá is jöttetek a címből. De ha mégsem, beszéljenek inkább a képek helyettem ;)

"Less is more!" / "A kevesebb több!"

Sunday, November 7, 2010
Today I don't wear much :) This doesn't mean you will see something provoking, that I will show more skin than usual... this means that I want to prove the old phrase said in the title. Today's minimalist outfit will contain hot features from the 2010 fall/winter fashion: camel, boyfriend blazer, lace and peep-toes. Just 2 colours, 3 key pieces and you are ready to go. Where? If you are curious, read further, and I tell you everything! ;)

Ma nem viselek sok ruhát :) Ez nem azt jelenti, hogy most valami kihívót fogtok látni, hogy most többet villantok magamból mint egyébként... ez azt jelenti hogy szeretném bizonyítani a régi mondást ami egyben a mai bejegyzés címe is. A mai minimál összeállítás a 2010-es őszi-téli divat sajátságait tartalmazza: teveszín, boyfriend blézer, csipke, orr nélküli cipő. Csak két szín, 3 kulcsdarab és már mehetünk is. Hová? Ha kíváncsiak vagytok, olvassatok tovább, és elmondok mindent! ;)Chilling out by the river Danube / Kikapcsolódás a Duna-parton

Wednesday, November 3, 2010
It's almost unbelievable that in November I can still take a walk without extra pants, warm scarf + cap, and a winter coat. Luckily for me, it was such a lovely, warm, sunny day. I'm wearing carrot trousers, denim shirt and a faux-fur vest with gangster-balerinas :D The satin bow is a must, and I needed one in my hair too :) I'm quite obsessed with bows, forgive me that :D
If you want a better view of the pictures, just click on them!

Szinte hihetetlen hogy Novemberben még tudok dupla nadrág, meleg sál+sapka és téli kabát nélkül sétálni. Szerencsémre ma kellemes, meleg napos idő volt. Répanadrágot, farmeringet és műszőrme mellényt vettem fel gengszter-balerina cipővel :D A szatén masni kötelező és kellett még egy a hajamba is :) Mostanában masni-mániám van, ezt bocsássátok meg nekem :D


Pictures from the roof / Képek a tetőről

Sunday, October 31, 2010
Another original idea - taking pictures on the roof. Nice landscape, but hard to climb up. But everything for my lovely readers! :D Anyways I could climb the monkey bars in the playground post too, so I thought everything is possible even if you are wearing 6 inch heels! Plus these are my favourite ones, because they aren't just pretty and the perfect lace up booties to wear this season but they are so comfortable that I could walk in them all day without any suffering.

Még egy eredeti ötlet - fotózni a tetőn. Szép a kilátás, de nehéz felmászni. De mindent az én drága olvasóimért! :D Egyébként is megmásztam a mászókákat is a játszóteres bejegyzésben, úgyhogy arra gondoltam hogy semmi sem lehetetlen még 15 cm-s tűsarkakon sem! És ez a kedvenc magassarkúm, mert nem csak csinos és tökéletes fűzős bokacsizma az idei szezonra, de annyira kényelmes hogy egész nap képes vagyok benne sétálgatni nyavalygás, szenvedés nélkül.


An afternoon in the library / Egy délután a könyvtárban

Saturday, October 30, 2010
We were at the library doing some research for my studies. I'm a student at the university of law, this is my 3rd year. We were searching for some books related to law and history and I thought it would be a good idea to make some photos there because it has such a peaceful atmosphere. I could sit in the library for hours without noticing how much time have passed. The reason why I'm wearing a skirt and a shorter faux-leather jacket is that it was a sunny day and mild weather.

A könytárban voltunk mert végeztem egy kis kutatást a tanulmányaimhoz. Jogot tanulok az egyetemen, ez a 3. évem. Néhány történelmi és jogi témájú könyvet kerestünk és arra gondoltam jó ötlet lenne ezt az alkalmat is megörökíteni mert annyira megnyugtató a könyvtár légköre Órákig tudnék a könyvtárban ülni anélkül hogy észrevenném mennyi idő is telt el. Az ok amiért szoknyában és rövid bőrdzsekiben vagyok az az hogy kellemes napos és enyhe idő volt.Mickey Mouse at the playground / Mickey egér a játszótéren

Friday, October 29, 2010
For a couple of minutes I could feel like a child again! We were at the playground with my Love, and I wore my highest heels so it was a real challenge to climb all these monkey bars. But I managed it and i didnt break my ankle.

Néhány percre újra gyereknek érezhettem magam! Egy játszótéren voltunk a Szerelmemmel, és a legmagasabb tűsarkúmat vettem fel úgyhogy igazi kihívás volt megmászni a mászókákat. De sikerült és még a bokámat sem törtem ki.


Beige, black n white / Bézs, fekete & fehér

Sunday, October 24, 2010
This is the outfit I wore at the open day of Glamour magazine. It looks like a business-look, but I added some plus to it with the fedora hat and the socks&sandals. Black+white is a classic but wearing it with beige is extremely hot this year.

Ez az a szett amit a Glamour magazin szerkesztőségi nyílt napján viseltem. Olyan mint egy business-look de egy kis pluszt adtam hozzá a feodra kalappal és a zokni+szandál kombóval. A fekete-fehérrel nem lehet mellélőni, a bézs pedig mindenhez megy.Studs & Leather / Bőr és szegecsek

Friday, October 22, 2010
The jolly joker piece in your warderobe is a good leather jacket. When the weather gets windy, you can top any outfit with it, in 2010 they even match cocktail dresses! The studs make the outfit a little edgy and add some shine to the monotone colours. You dont have to look dull when wearing black or grey.

A gardróbotok jolly joker darabja egy jó bőrdzseki. Amikor beköszönt a szeles idő, bármilyen szettre felvehetitek, 2010-ben még koktélruhára is! A szegecsektől egy kicsit vadabb lesz az összeállítás és egy kis csillogást ad a monoton színekhez. Nem feltétlen lesztek ugyanis "szürkék" ha feketét vagy szürkét viseltek.Sneakers & denim aviator jacket / Tornacipő & farmer pilóta dzseki

Thank this post to my dear friend, Dave, because he was the one who asked me the other day if I have shoes like the Converse Chuck Taylors. I told him I dont have Converse shoes (I think they are overrated) but I have similar ones, a pink Mission and a red Levi's. He was quite surprised and told me he could never imagine me in shoes like that. He may have told that because I mostly wear sporty shoes like that for a walk with the dog or on an excursion but when I meet friends or go public, I like to wear elegant shoes and clothes. You know everyone on the street are wearing the same Converse-skinny jeans-large bag-leather jacket combo. Why should I be one of them? Why not creating something different?

Ezt a posztot köszönjétek kedves barátomnak, Davenek, mert ő kérdezte meg tőlem valamelyik nap hogy van-e Converse Chuck Taylor-szerű cipőm. Mondtam neki hogy nincs Conversem (szerintem túl vannak értékelve) de van hasonlóm, egy rózsaszín Mission és egy piros Levi's. Nagyon meglepődött és azt mondta sosem tudna elképzelni olyan cipőben. Ezt azért mondhatta mert az ilyen cipőket én kutyasétára vagy kiránduláshoz hordom, de amikor barátokkal találkozom, emberek közé megyek, inkább az elegáns cipőkre és ruhákra szavazok. Tudjátok az utcán mindenki ugyanazt a Converse-skinny farmer-pakolós táska-bőrdzseki kombót viseli. Miért legyek én is egy közülük? Miért ne próbálnék ki valami mást?


International Suit Up Day / Nemzetközi "Öltözz ki!" nap

Thursday, October 21, 2010
 If you are a facebook user and/or watch the TV series "How I Met Your Mother", you must have heard about the International Suit Up Day. If you haven't, you can watch 2 videos of Barney (one of the main characters in the series) who is obsessed with suits :) Neither Barney did always wear suits...:) and Who would you choose? The woman or the suits? :P
I havent seen too much people in elegant outfits on this particular day, well at least not more than any other day. But I saw 2 guys my age who were wearing casual bags to elegant suits so I'm 100% sure they were participating in the event too.

 Ha Ti is fent vagytok facebookon és/vagy nézitek az "Így Jártam Anyátokkal" sorozatot, akkor biztosan hallottatok a "Nemzetközi Öltözz Ki Nap"-ról. Ha esetleg mégsem, itt megnézhettek 2 videót Barneyról, az egyik főszereplőről, aki odavan az öltönyökért :) Mert Barney sem hordott mindig öltönyt...:) és Ti kit választanátok? A nőt vagy az öltönyöket? :P
Én nem láttam túl sok embert ilyen elegánsan e jeles napon, legalábbis nem többet mint bármelyik másik nap. De láttam két korombeli srácot akik hétköznapi táskát hordtak elegáns öltönyhöz szóval 100%-ig biztos vagyok benne hogy ők is részt vettek a mozgalomban.


After the cabbage festival :) / Káposztafesztivál után :)

Wednesday, October 20, 2010
The pictures are made after the Cabbage Festival, Vecsés, it is a town famous for its delicious cabbage (and the airport too :D). It was a good decision to go, we tasted different foods made from cabbage, even desserts too. What wasnt a good decision was me dressing up like this :D I didnt expect such a huge attention and comments like that, but I can only blame myself for this :) I dont have pictures from the festival, this was just the outfit what I wore there. The crowd was so huge, I didnt want to draw more attention with posing to the camera... but next time I wont be that shy, I promise!


A képek a vecsési Káposzta-fesztivál után készültek, ez az a város ami a finom káposztájáról híres (és a reptérről is persze :D). Nagyon jó döntés volt elmenni, sokféle képosztából készült ételt kóstoltunk végig, még desszerteket is. Ami viszont nem volt jó ötlet, az az hogy így öltöztem fel :D Nem számítottam ugyanis ekkora figyelemre és ilyen megjegyzésekre, de ezért csak magamat hibáztathatom :) Nincsenek képeim a fesztiválról, itt csak a szettet postolom amit ott viseltem. Elég nagy tömeg volt, nem akartam még nagyobb feltűnést kelteni hogy ott pózolgatok a kamerának... de legközelebb nem leszek szégyellős ígérem!

Heading towards the festival, seatbelt fastened :) / Úton a káposzta fesztiválra, biztonságiöv becsatolva :P

An outfit for shopping and theatre / Összeállítás shoppinghoz és színházhoz

Sunday, October 17, 2010


Clogs can be pretty / A klumpa is lehet csinos

Saturday, October 16, 2010
My dearest Readers :)


Today's post will be one of my late-summer outfits, photos taken at the house of my boyfriends grandmother. While my boyfriend was chopping wood for his grandmother for autumn and winter, I asked his granny to take some photos of me. The weather was nice and I was wearing one of my new, romantic dresses in military style (if military style can be romantic :D). The dress is from Promod and I bought it together with the red-orange floral dress shown in the "Casting" post, both were on sale. The shoe I'm wearing is a clog, which really divide peoples opinion. Thats why I would like to write about clogs today and showing my outfit, maybe if you are one of the "clog-haters" :D you can get some inspiration and I can make you like this piece :)


Legdrágább Olvasóim! :)

A mai bejegyzésben az egyik késő-nyári szettemet mutatom be, a fotók a Párom nagymamájánál készültek. Amíg a Kedves tüzifát vágott a nagymamájának télire, én megkértem a Nagyiját hogy csináljon pár fotót rólam. Az idő szép volt és az egyik új, romantikus ruhácskámat viseltem military stílusban (amennyire a katonai stílus lehet romantikus... :D). A ruhát a Promodban vettem a piros-narancs virágos ruhával amit a Casting postban viselek, mindkettő le volt értékelve. A cipő ami rajtam van egy klumpa, ami eléggé megosztja az emberek véleményét. Ezért ma a klumpákról szeretnék nektek írni és megmutatni az én összeállításomat. Még ha a klumpa-ellenes táborba tartoztok :D, talán akkor is szolgálhatok egy kevés inspirációval és megkedveltetem veletek a darabot :)


Socks and sandals / Zokni és szandál

Thursday, October 14, 2010

Casting


"Dress brave!" day / "Öltözz bátran!" nap

Tuesday, October 12, 2010


Fairy of Spring / Tavasztündér

Wednesday, September 29, 2010
Here is it, an older look, from May. Of course the dress I'm wearing has a story too :)

Íme itt van, egy régebbi szett májusból. Természetesen a ruhának ami rajtam van története is van :)


Finding treasures in Mums wardrobe / Kincsvadászat Anyu gardróbjában

Believe me, there is nothing better than stealing your parents clothes! And not just when you are a little kid, but being a grown-up too! :P

Higyjétek el nekem, nincs jobb mint elcsenni a szüleitek ruháit! És nem csak akkor mikor kicsi gyerek vagy, hanem felnőttként is! :P


My first post / Az első bejegyzésem :)

Tuesday, September 28, 2010
Hey Everyone :)
Welcome to my blog, this is my first post. I will be writing in 2 languages: english and hungarian. I speak french and a little german too, but I guess a 4 language blog would be too long, and tiring to write :) I hope noone feels discriminated by this. Hungarian is my mother tongue, and the reason I dont write just in english, because there are a lot of girl in my country who have no idea how to dress original, they still think that fashion equals Mayo Chix :D (well this is a hungarian brand, but I try to post some pictures later where you will understand what im talking about.)

Kedves Olvasóim :)
Üdvözöllek Titeket a blogomon, ez az első bejegyzésem. Két nyelven fogok írni: magyarul és angolul. Beszélek franciául és egy kicsit németül is, de azt hiszem 4 nyelven blogot írni nem csak nagyon hosszú de fárasztó is lenne :D Remélem ettől nem érzi magát senki sem hátrányosan megkülönböztetve. A magyar az anyanyelvem, és az ok amiért nem csak angolul írok, az az, hogy rengeteg lány itt Magyarországon nincs tisztában az egyedi öltözködés fogalmával, még mindig azt hiszik hogy divat=mayo chix.

Auto Post Signature

Auto Post  Signature